III sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 grudnia 2014r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Zapytania, interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2014.
 7. Projekt uchwały RM w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokołowa Podlaskiego na lata 2015-2028.
 8. Uchwalenie Budżetu Miasta na rok 2015.
  1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
  3. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
  4. Głosowanie nad uchwałą budżetową.
 9. Projekt uchwały RM w spr. Ustalenia „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok” oraz „Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok”.
 10. Projekt uchwały RM w spr. nadania nazwy ronda w Sokołowie Podlaskim.
 11. Przyjęcie protokołu I Sesji Rady Miejskiej.
 12. Przyjęcie protokołu II Sesji Rady Miejskiej.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Waldemar Hardej