Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze jednostek OSP

Strażacy podczas ćwiczeń

W czwartek, 18 grudnia, odbyły się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze z elementami ratownictwa medycznego i technicznego pod nazwą „AUTO-KAR”.

Tematem ćwiczeń był wypadek komunikacyjny z udziałem autokaru. Ćwiczenia odbyły się na terenie byłej cukrowni. W ćwiczeniach wzięło udział 8 jednostek OSP należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu sokołowskiego i z Sokołowa Podlaskiego.