Wybór rodzin w projekcie Szlachetna Paczka

Plakat promocyjny

Szlachetna Paczka jest ogólnopolskim projektem pomagającym rodzinom żyjącym w trudnej sytuacji materialnej – osobom starszym, samotnym, rodzinom dotkniętym nieszczęściem, chorobą, niepełnosprawnością, samotnym rodzicom i rodzinom wielodzietnym. 

Rejon Sokołów Podlaski jest jednym z ok 570 jej rejonów. W każdym rejonie wolontariusze odwiedzają najbardziej potrzebujące rodziny w swoim otoczeniu, podejmują decyzję o udziale danej rodziny w projekcie, po czym przygotowują ich opisy, które zamieszczane są w systemie internetowym Szlachetna Paczka.

Dostęp do bazy opisów został otwarty 22 listopada. Osoba chcąca przygotować pomoc – paczkę – po wejściu na stronę internetową www.szlachetnapaczka.pl czyta opisy i wybiera rodzinę, której chce pomóc. Zwykle darczyńcą nie jest tylko jedna osoba, ale całe rodziny, grupy przyjaciół, firmy, instytucje czy też np. klasy szkolne. Weekend 13-14 grudnia to Finał Paczki – w tych dniach paczki dostarczane są do osób potrzebujących.

Projekt jest pomyślany tak, by pomoc odpowiadała na konkretne potrzeby, nie uzależniała, ale dawała siłę do działania i przezwyciężania beznadziei. Dzięki osobistemu spotkaniu z rodziną wolontariusz poznaje ją i jest w stanie stwierdzić czy jest ona rodziną roszczeniową, której nie należy udzielać pomocy w postaci paczki, czy też jest to rodzina, dla której Szlachetna Paczka może być prawdziwym wsparciem, pokrzepieniem i impulsem dla zmiany.

W projekcie Szlachetna Paczka konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi – jest to element, który wyróżnia Szlachetną Paczkę spośród innych akcji społecznych. Darczyńca zna historię rodziny, przyczynę jej trudnej sytuacji i listę najistotniejszych potrzeb. Wie, komu pomaga i wie również jak jego pomoc została przyjęta.

Zapraszamy do udziału w projekcie i wsparcia inicjatywy.