„Sokołowska Rodzina 3+” dla rodzin wychowujących lub sprawujących opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi

rodzina3plusProgram „Sokołowska Rodzina 3+” skierowany jest do rodzin wielodzietnych, zastępczych, a teraz także do rodzin wychowujących lub sprawujących opiekę osobiście nad dziećmi niepełnosprawnymi, zamieszkujących miasto Sokołów Podlaski. Podobnie jak w przypadku rodzin zastępczych w programie mogą uczestniczyć rodziny wychowujące lub sprawujące opiekę osobiście nad dziećmi niepełnosprawnymi niezależnie od ilości wychowywanych dzieci.

Osoby uprawnione do korzystania ze zniżek otrzymają kartę, na podstawie wniosku dostępnego w Urzędzie Miasta lub do pobrania poniżej. We wniosku trzeba będzie umieścić dane każdej osoby z rodziny oraz dołączyć odpowiednie dokumenty. W przypadku rodzin wychowujących lub sprawujących opiekę osobiście nad dzieckiem niepełnosprawnym do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Rodzina, która wychowuje lub sprawuje opiekę osobiście nad dzieckiem niepełnosprawnym, otrzymuje karty na okres ważności orzeczenia, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 24 roku życia.