Nagłówki

Projekt „Własna firma ze wsparciem EFS IV”

Plakat informacyjny

Informujemy, że Fundacja Rozwoju realizuje projekt „Własna firma ze wsparciem EFS IV”. 

Projekt skierowany jest do 50 osób zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego, które są przewidziane do zwolnienia (w okresie wypowiedzenia) lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne.
Rekrutacja trwa od 21 listopada do 31 grudnia 2014 – rekrutacja może zostać wstrzymana wcześniej, w przypadku wyczerpania miejsc przewidzianych w ramach projektu.
Informacja o wstrzymaniu rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Projektu: www.firmaefs.pl