Tu mieszkam, tu zmieniam – konkurs

Logo konkursu

Bank Zachodni WBK zaprasza wszystkich do udziału w konkursie granatowym „Tu mieszkam, tu zmieniam”. W ramach konkursu zostanie sfinansowanych aż 305 pomysłów lokalnych społeczności. Na ten cel przeznaczona jest łączna kwota w wysokości 1,5 mln złotych.

Konkurs ruszył 22 września i potrwa do 21 listopada. Jego celem jest aktywacja społeczności lokalnych poprzez wsparcie finansowe najciekawszych pomysłów w takich dziedzinach, jak: zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej, poprawa jej estetyki, czystości, funkcjonalności, poprawa jakości życia, zwiększenie zaangażowania społecznego w kulturę i sztukę, ochrona zabytków, pielęgnowanie i tworzenie miejsc pamięci, upamiętnienie i popularyzacja postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko, ochrona środowiska naturalnego, budowa wspólnot międzypokoleniowych cz współpraca między organizacjami.

By wziąć udział w konkursie wystarczy zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu kultury, parafii lub innej instytucji bądź organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej osobowość prawną. Projekty można również zgłaszać poprzez aplikację internetową na stronie www.bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam w terminie od 22 września do 23 listopada 2014 r.

Realizacja 15 najlepszych inicjatyw lokalnych zostanie wsparta grantami w wysokości 20.000 zł. Ponadto Bank wręczy 30 nagród po 10.000, 100 nagród po 5.000 zł i 160 nagród po 2.5000 zł. Na zgłoszone projekty będzie można głosować internetowo.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam