Nagłówki

Obwieszczenie z dnia 14 października 2014 roku Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i komisjach wyznaczonych dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów burmistrza Miasta Sokołów Podlaski, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.