Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.