Konkurs plastyczny „Wspomnienia z wakacji” w MP nr 2

Laureat konkursu

Choć wakacje już dawno za nami, wspomnienia żyją do dzisiaj. Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 2 przelały je na papier i wzięły udział w konkursie.

Głównym celem konkursu było zachęcenie do ekspresji artystycznej, wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych oraz rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej. Konkurs adresowany był do przedszkolaków i ich rodzin. Wykonane prace  były tak oryginalne, pomysłowe i kolorowe, że jury jednogłośnie  przyznało I miejsce wszystkim uczestnikom konkursu. Laureaci, z rąk pani dyrektor, otrzymali upominki oraz pamiątkowe dyplomy. Podczas spotkania dzieci z grup Słoneczka, Kubusie i Biedronki przedstawiły krótki wakacyjny repertuar słowno-muzyczny. Serdecznie gratulujemy dzieciom i ich rodzinom!