Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie losowania numerów list

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 października 2014 r. w sprawie terminu i miejsca losowania numerów list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zgodnie z art. 410 §7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) informuję, że w dniu 22 października 2014 r. o godz. 15:00 w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 21, mała sala konferencyjna (I piętro) odbędzie się losowanie numerów list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaski. Numery przyznawane będą zarejestrowanym listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego.
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Sokołowie Podlaskim
/-/ Lidia Uścińska