Informacja

Urząd Miasta przekazuje do wiadomości informację Orange Polska S.A.:

„W związku ze zbliżającymi się wyborami Orange Polska S.A. informuje, że nie wyraża zgody na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na urządzeniach technicznych tj. słupach, skrzynkach i szafach telekomunikacyjnych.
W ubiegłych latach po zakończeniu kampanii wyborczych Orange Polska S.A. zmuszona była na własny koszt uprzątać obwieszczenia i plakaty mimo wysyłanych pism do właściwych komitetów wyborczych.
Urządzenia techniczne nie są przeznaczone do umieszczania tego typu informacji.”