II BIESIADA JESIENNA W PSP1

Dyrektor szkoły z przedstawicielami nauczycieli

„II Biesiada Jesienna – 2014r.” pod hasłem „Jedynka łączy pokolenia” odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim 24 października 2014r.

Celem głównym imprezy było włączenie się do inicjatywy obchodów 590 lat istnienia Miasta Sokołów Podl., integracja środowiska lokalnego wokół wspólnego przedsięwzięcia oraz  rozliczenia zadań z rządowego programu Radosna szkoła- place zabaw.

Przygotowania  i działania trwały w szkole od wiosny 2014.

„II Biesiada Jesienna – 2014r.” pod hasłem „Jedynka łączy pokolenia” odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim 24 października 2014r.

Celem głównym imprezy było włączenie się do inicjatywy obchodów 590 lat istnienia Miasta Sokołów Podl., integracja środowiska lokalnego wokół wspólnego przedsięwzięcia oraz  rozliczenia zadań z rządowego programu Radosna szkoła- place zabaw.

Przygotowania  i działania trwały w szkole od wiosny 2014. Grupy klas poznawały różne funkcje miasta w społeczności lokalnej, dzięki wycieczkom po najbliższej okolicy, i tak  klasy I- II odwiedziły UM Sokołów Podl. i Starostwo  Powiatowe, poznając funkcje  administracyjne.  KL III-IV poznały  funkcję kulturową  i  historyczną, spacerując pod okiem. P. Jacka Odziemczyka nauczyciela GIM nr 2 w Sokołowie Podl. po starej części miasta. Natomiast klasy V-VI odkrywały historię i współczesność w gospodarce, odwiedzając w Bibliotece Miejskiej Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta lub sokołowskie zakłady pracy. Cykl wycieczek wraz z dokumentacją opracowały nauczycieli- p. A. Sobieska i p. J. Hawryluk.

Uczniowie o talentach plastycznych, pod okiem p. Teresy Piwko, uczestniczyli w konkursach, które pokazywały przeszłość i współczesność szkoły. Do dziś można oglądać wystawy: „Ja w szkole” – kl. I,II, „.Ja i moje rodzina w SP1- album”, kl. III, IV. ”Rodzinne drzewo genologiczne w SP1”–czyli kto nazbiera najwięcej krewnych związanych z tą szkołą? – praca dla dzieci najstarszych.

Piątkowe przedpołudnie wzbudzało  wiele emocji, a to z powodu wizyty absolwentów w szkole. Liczna ich grupa -40 osób, od rana zwiedzała budynek w towarzystwie Samorządu Uczniowskiego, oglądała szkolne wystawy przygotowane na ten dzień i kroniki w bibliotece szkolnej. Dziadkowie i rodzice, absolwenci naszej szkoły, byli też gośćmi na lekcjach w każdej klasie. Tam mieli nie tylko okazję opowiadać o  przeszłości szkoły, wspominając swoje szkolne lata, ale również prezentować własne zawody i dokonania zawodowe. Wspomnienia w świetlicowej kawiarence snuły się i snuły, czuwała nad tym p. Teresa Piwko.

W czwartkowy wieczór i wczesnym popołudniem w piątek wrzało już w każdym szkolnym zakątku. Rodzice przygotowywali na trzech kondygnacjach stołówki tematyczne, a że impreza nawiązywała do 590-lecia Miasta, więc proponowane potrawy i dekoracje były w kolorach flagi miejskiej. Zielony od liści, nawiązujący do lat współczesnych  Green Bar zaproponował  sałatki na zielono. Żółta od wielkich cukierków z lat 70-80-tych  Słoneczna Cukiernia podawała same żółte ciasta, a Bar  Mleczny serwowała nabiał w oryginalnych naczyniach z lat 50-60 tych  i szczycił się dumnie, łaciatą plastikową krową w ramach dekoracji. To były trzy smaki, trzech pokoleniowych roczników.

Tymczasem na sali gimnastycznej zebrali się  goście z Delegatury w Siedlcach KO w Warszawie, z Urzędu Miasta Sokołów Podl., z Rady Miejskiej,  delegacje ze szkół,  emerytowani nauczyciele, byli dyrektorzy, absolwenci, sąsiedzi, by swoją obecnością pokazać, że Jedynka łączy ludzi i pokolenia.

W części oficjalnej głos zabrała p. Hanna Bolesta- starszy wizytator MKO oraz p. Bogusław Karakula- burmistrz Miasta, przekazano symboliczne klucze do placów zabaw z programu Radosna Szkoła  wszystkim szkołom miejskim: SP1,SP2.SP4. Klucze były działem plastyka p. Piotra Marciniaka. Poświęcenia placu zabaw przy Jedynce dokonał Proboszcz Parafii Św. Jana Bosko, ks. Stanisław Stachal, a symboliczne przecięcie wstęgi nastąpiło w obecności władz oświatowych, miejskich oraz szkolnych.

Z kolei  prowadzący imprezę  nauczyciele p. Anna Adynowska i p. M. Wierzbicki zaprosili zebranych na „Turniej trzech pokoleń”, przygotowany przez nauczycieli w-f pod kierunkiem p. K. Woźniaka i muzyki p. Z. Filiksa. Zachęcone piosenką tematyczną z danego pokolenia drużyny złożone z dziadków, rodziców i dzieci rywalizowały w różnorodnych konkurencjach, starając się sprostać zadaniom w jak najkrótszym czasie. Tu nie było przegranych. Nagrody wygrywali wszyscy poprzez wspólną zabawę. Dzięki sponsorom, tj : Miastu Sokołów Podl., Radzie Rodziców w SP1,  Firmie Ubezpieczeniowej Agnieszki Tomaszewskiej i p. Robertowi Soszyńskiemu z  PSB Mrówka, każda drużyna odchodziła z torbą pełną nagród.

Na zakończenie, p. dyrektor szkoły Zofia Steć, podziękowała wszystkim za wspólną zabawę, a  przewodniczący Rady Rodziców, p. Tomasz Maliszewski, który zaprosił zebranych do opisanych już wcześniej stołówek tematycznych.

W ten sposób Trzy pokolenia, trzy melodie i trzy smaki, to to co połączyło nas razem.

NAS,  czyli społeczność lokalną skupioną wokół szkoły- Jedynki.

Dyrekcja szkoły pragnie podziękować wszystkim osobom związanym z organizacją i realizacją zadania  „II Biesiada Jesienna- Jedynka łączy pokolenia” za  wkład pracy, zaangażowanie i kreatywność.