Trwają prace nad programem współpracy na rok 2015

Informujemy, iż rozpoczęto prace nad programem współpracy Miasta Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015. Zapraszamy organizacje pozarządowe do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu.

Prosimy o wnoszenie swoich sugestii i uwag w oparciu o zapisy programu współpracy na rok 2014. Propozycje można zgłaszać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta, ul.Wolności 21 lub e-mailem na adres: promocja@sokolowpodl.pl
Czekamy na Państwa uwagi do dnia 12 września. Po zebraniu i analizie propozycji przygotowany zostanie projekt programu współpracy na rok 2015, który poddany będzie konsultacjom.
Program współpracy na rok 2014 dostępny jest na miejskiej stronie internetowej w bloku 'Samorząd lokalny’ oraz w BIP-ie.