Profilaktyka w Perstorp

Burmistrz Miasta z delegacją z Perstorp

23 czerwca odbyła się wizyta delegacji z gminy Perstorp w Szwecji oraz gminy Polva w Estonii w ramach projektu „Profilaktyka w Perstorp”.

Celem programu Profilaktyka w Perstorp jest poprawa zdrowia i wyrównanie nierówności w tym zakresie między różnymi grupami w populacji Perstorp. Celem jest też udział gminy w badaniu eksperymentalnym dla stworzenia metod ewidencji we współpracy z uniwersytetami.

Grupą docelową są uczniowie gimnazjum w Szkole Centralnej (klasy szósta – dziewiąta), bezrobotna młodzież (15-24 lata) oraz młode kobiety ciężarne/matki, które palą papierosy.

Projekt „Profilaktyka w Perstorp” zakłada, że wszyscy powinni otrzymać zwiększoną możliwość zachowania dobrego i równego stanu zdrowia.

Gmina szwedzka poszukiwała partnera w Polsce zainteresowanego udziałem w projekcie. Głównym celem współpracy jest ustanowienie głębokiego partnerstwa dla rozwoju innowacyjnych rozwiązań dotyczących zdrowia i młodzieży.