Uroczysta sesja na 590-lecie

Uczestnicy sesji

24. kwietnia odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 590-lecia nadania praw miejskich Sokołowowi Podlaskiemu.

W sokołowskiej Konkatedrze odprawiono Mszą Świętą w intencji Miasta i Mieszkańców, podczas której homilię wygłosił Ks. BP Antoni Dydycz. Po mszy zebrani złożyli kwiaty pod pomnikiem Ks. Stanisława Brzóski.
O godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta rozpoczęła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, połączona z sesją historyczną poświęconą miastu Sokołów Podlaski. Wykłady wygłosili:
  • mgr Maria Koc – „Kult Świętego Rocha w Sokołowie Podlaskim”
  • dr Grzegorz Ryżewski – „Akt lokacyjny Sokołowa Podlaskiego i Mikołaj Sepeński”
  • mec. Bogusław Niemirka – „Rozwój przestrzenny Sokołowa Podlaskiego od średniowiecza do 1914 roku”
  • ks. dr Paweł Grzeszek – „Dzieje parafii rzymskokatolickiej w Sokołowie Podlaskim”
  • Shoshi Shatit / dr Edward Kopówka – „Żydzi w Sokołowie Podlaskim”
  • mgr Jacek Odziemczyk – „Parafia unicka w Sokołowie Podlaskim”
  • dr Mirosław Roguski – „Powstanie kościuszkowskie na pograniczu Mazowsza i Podlasia”
  • dr Rafał Dmowski – „Zarys historii kolei w Sokołowie Podlaskim”
Podczas sesji Rada Miejska upoważniła Przewodniczącego i Burmistrza Miasta do wystąpienia do Ojca Świętego za pośrednictwem Biskupa Drohiczyńskigo o uznanie Św. Rocha patronem Sokołowa Podlaskiego.