Terminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przypominamy o terminach wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są odbierane od właścicieli nieruchomości.

Opłata uiszczana jest bez wezwania, jeden raz na kwartał, w terminach:

– za I kwartał – do 28 lutego danego roku,

– za II kwartał – do 31 maja danego roku,

– za III kwartał – do 31 sierpnia danego roku,

– za IV kwartał – do 30 listopada danego roku.

Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta w godz. 8:00 – 15:00 lub przelewem na poniższy rachunek bankowy:

Bank Pekao S.A. oddział Sokołów Podlaski ul. Wolności 7

Nr konta: 51 1240 2715 1111 0010 4729 0962