Bezpieczne dziecko w rodzinie i w szkole

Uczestnicy konferencji

Zwiększenie zaangażowania środowiska oświatowego w zapewnienie dzieciom i młodzieży poczucia bezpieczeństwa to główny cel programu „Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole”, realizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w partnerstwie z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. 

Po konferencji inauguracyjnej, która odbyła się 21 stycznia w Warszawie oraz 12 konferencjach regionalnych, 9 kwietnia 2014 r. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokołowie Podlaskim zainaugurowała cykl konferencji – debat powiatowych.

Wśród gości obecni byli m.in. Joanna Kaniuk dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, Hanna Bolesta oraz Barbara Radman wizytatorzy Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, kom. mgr Marek Żero I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sokołowie Podlaskim, Monika Krzemieniewska kierownik Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim, Teresa Wrzosek dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim, dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu miasta oraz powiatu sokołowskiego, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, wychowawcy, rodzice oraz uczniowie.

Podczas pierwszej części debaty prelegenci przedstawili następujące tematy: Procedura „Niebieskiej karty” – asp. szt. Dariusz Tomczuk (Asystent ds Nieletnich i Patologii KPP Sokołów Podlaski), Dzieci i młodzież w „wielkiej sieci” – wybrane zagrożenia – Adam Czesławiak (PSP nr 2 Sokołów Podlaski), Przemoc rówieśnicza – Magdalena Bonisławska (PSP nr 2 Sokołów Podlaski), Rola ośrodków pomocy społecznej w zapewnieniu bezpieczeństwa materialnego rodzin – Monika Krzemieniewska (kierownik CPS w Sokołowie Podlaskim), Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Sokołowie Podlaskim – Agnieszka Cichocka (PSP nr 2 Sokołów Podlaski).
Druga część konferencji to wystąpienia nauczycieli i uczniów zaproszonych szkół, prezentujące „dobre praktyki” w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w szkołach, dyskusja i wymiana doświadczeń, a także podkreślenie roli nadzoru pedagogicznego jako elementu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom zaprezentowane przez wizytator B. Radman. Całość konferencji – debaty, odnosząc się do zaprezentowanych problemów i działań praktycznych, podsumowała dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie Joanna Kaniuk.
„Bezpieczeństwo młodego człowieka jako wolność od wszelkich zagrożeń jest najcenniejszą wartością, której poszukujemy i o którą zabiegamy…”
Adam Czesławiak