Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych 2014

28 lutego 2014 Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Zarządzeniem Nr 31/2014 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sokołowa Podlaskiego w zakresie kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.