Harmonogram odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim informuje, że dostępny jest już harmonogram odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Harmonogram opracowany został na trzy kolejne kwartały 2014 roku.  Dostarczać go będzie Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych podczas najbliższego odbioru odpadów. Można go również odebrać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w pokoju nr 40 lub pobrać go tutaj. Pobrany plik wyświetlany jest w programie excel i posiada na dole strony sześć zakładek z numerami poszczególnych rejonów.