Nagłówki

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Plakat informacyjny

Sokołowski Ośrodek Kultury zaprasza na obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbędą się 7 marca 2014 o godz. 10:00 w Oratorium Księży Salezjanów (ul. Ks. Jana Bosco 3, Sokołów Podlaski).

W programie:
– projekcja Spektaklu Sceny Faktu Teatru TV pt. „Tajny współpracownik” w reż. Krzysztofa Langa,
– prelekcja „Żołnierze Wyklęci Ziemi Sokołowskiej” – Jacek Odziemczyk, historyk, nauczyciel Publicznego Gimnazjum nr 2 i Zespołu Szkół nr 1 w Sokołowie Podlaskim.
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych – żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku.
Żołnierze Wyklęci (także Żołnierze Niezłomni) to polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce. Uczestnicy ruchu partyzanckiego określani są jako „żołnierze wyklęci”, „żołnierze drugiej konspiracji” czy jako „żołnierze niezłomni”. W czasach PRL ogół jednostek antykomunistycznych określany był jako reakcyjne podziemie. Określenie „żołnierze wyklęci” powstało w 1993 – użyto go pierwszy raz w tytule wystawy Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r., organizowanej przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim.
W walkach podziemia z władzą zginęło około 15 tys. ludzi, w tym około 7 tys. członków podziemia.