6-latki w szkole – zebranie rodziców w MP nr 2

Rodzice na zebraniu

Moment, w którym dziecko po raz pierwszy przekracza próg szkoły, jest ważny nie tylko z tego powodu, że zaczyna ono naukę. Nowi koledzy, nauczyciele, klasy – słowem całe nowe środowisko wpłynie również na jego rozwój. Jak dziecko jest do tego przygotowane?- o tym dowiedzieli się rodzice dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 2.

We wtorek 25 marca 2014 r. w MP nr 2 odbyło się zebranie rodziców dotyczące tematyki nowej reformy szkolnej. Podczas tego spotkania pani Grażyna Staręga – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach, wygłosiła prelekcję dotyczącą roli przedszkola w przygotowaniu dziecka sześcioletniego do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Rodzice zapoznali się z prawami najmłodszych dzieci w szkole,  procesami adaptacji do nowego środowiska, jakim jest szkoła, a także dowiedzieli się w jaki sposób sprawdzić placówkę, do której pójdą ich dzieci. Obecni na spotkaniu dyrektorzy szkół podstawowych nr 1 i nr 4 panie Zofia Steć i Grażyna Skonieczna, udzielili wyczerpujących odpowiedzi na pytania rodziców i opowiedzieli o wszelkich działaniach na rzecz efektywnego, bezpiecznego i przyjaznego przyjęcia przyszłych uczniów.