Wymiana pokryć dachowych z eternitu na terenie Sokołowa Podlaskiego w 2014 roku

Obrazek zastępczy dla dokumentu

Informujemy, że został przedłużony termin składania wniosków na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego”, do dnia 28 lutego 2014.

Zadanie będzie polegało na udzieleniu pomocy osobom fizycznym, które zdecydowały się na wymianę pokrycia dachowego wykonanego z eternitu lub na usunięcie eternitu pochodzącego z wcześniejszych prac demontażowych. Pomocą objęte jest wyłącznie zdjęcie, transport i utylizacja wyrobów azbestowych, nie obejmuje ona zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Ponadto informujemy, że zadanie będzie finansowane ze środków WFOŚiGW i obejmuje 85% kosztów zdjęcia, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest, a jego realizacja będzie uzależniona od uzyskanego dofinansowania z Funduszu.

Formularze wniosków o dofinansowanie dostępne są w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta. Można je również pobrać tutaj.