Uroczyste zakończenie projektu „Witajcie w przedszkolnej bajce”

Przedszkolaki podczas występu
Projekt „Witajcie w przedszkolnej bajce realizowany w Miejskim Przedszkolu nr 2 i nr 4 dobiegł końca. Czas na podsumowanie.

Na uroczyste podsumowanie projektu, które odbyło się w sali weselnej „Odeon” 30  stycznia, licznie przybyli zaproszeni goście. Wśród dzieci, rodziców i nauczycieli z Miejskich Przedszkoli nr 2 i nr 4 pojawili się przedstawiciele władz miasta, radni oraz kierownicy placówek i instytucji. Podczas spotkania dokonano analizy wszystkich przedsięwzięć podjętych w ubiegłym roku na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejką w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Beneficjentem było Miasto Sokołów Podlaski. Głównym założeniem projektu trwającego od września 2012 roku do grudnia 2013 roku było wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwijanie talentów  i zapewnienie wysokiej jakości usług sprzyjających prawidłowemu rozwojowi najmłodszych. W ramach Projektu wsparciem objęto 235 dzieci, natomiast 20 osób przyczyniło się do  realizacji zadań tego projektu. Projekt pozwolił na zatrudnienie wykwalifikowanej kadry, która w obu przedszkolach przeprowadziła szereg następujących zajęć:

 • zajęcia rozwijające intelekt  – „Mały Odkrywca w  przedszkolu” oparte na doświadczeniach  i eksperymentach –  zrealizowano -240 godzin
 • zajęcia twórcze pod hasłem „Spotkania z kulturą i sztuką” – zrealizowano 185 godzin
 • zajęcia muzyczno-taneczne: rytmika – 185 godzin.    – zrealizowano – 74 godziny;

oraz zajęcia specjalistyczne:

 • gimnastyka korekcyjna – zrealizowano 74 godziny
 • zajęcia logopedyczne – zrealizowano 370 godzin
 • zajęcia pedagogiczne – zrealizowano 370 godzin

Dzieci, w ramach projektu, uczestniczyły w warsztatach aktorskich z aktorami teatralnymi i filmowymi: Agnieszką Sitek, znaną m.in. z filmu „Wiedźmin” czy też z serialu „Złotopolscy” i  Tomaszem Mędrzakiem, który grał rolę m.in. Stasia Tarkowskiego w „Pustyni i w puszczy”. Brały udział w warsztatach literackich prowadzonych przez autorów książek dla dzieci – Michała Zawadę i Rafała Lasotę.

Odbyły się także trzy wyjazdy edukacyjne:  do Teatru Muzycznego Palladium na spektakl muzyczno–baletowy „Najpiękniejsze bajki baletowe”, do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz do kina 3D.

Przeprowadzone zostały zajęcia adaptacyjne oraz Dni otwarte promujące idee wychowania

przedszkolnego.

Ponad to dzieci uczestniczyły w warsztatach garncarskich,

Dzięki realizacji projektu zakupiono (między innymi) do obu przedszkoli:

 • zestawy multimedialne: logopedyczny i pedagogiczny do wspomagania rozwoju dzieci,
 • tablice interaktywne, projektory multimedialne
 • nowy sprzęt rekreacyjno- sportowy na plac zabaw,
 • różnorodną bazę do ćwiczeń koordynacji ruchowej i sensorycznej, zajęć kreatywnych i muzycznych,
 • materace i komplety pościeli, pomoce dydaktyczne, gry , zabawki oraz stroje do tańca ludowego i współczesnego

W  ramach promocji projektu zakupiono banery oraz foldery promujące wychowanie przedszkolne.

Dzięki udziałowi w projekcie dzieci odnosiły liczne sukcesy w konkursach i przeglądach:  miejskich, powiatowych i ogólnopolskich.

Prezentowały nabyte umiejętności podczas imprez i uroczystości przedszkolnych.

Przedszkola nr 2 i nr 4 uzyskały także tytuł „Przedszkole Odkrywców Talentów”,  który stanowi wyróżnienie dla placówek, przyczyniających się do odkrywania talentów i wspierania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci.

Dzięki tym wszystkim działaniom, dzieci wraz z wychowawcami mogły zaprezentować swój dorobek podczas podsumowania. Wykorzystane zostały do tego wszelkie formy artystycznego przekazu. Można było obejrzeć prace plastyczne wykonane przez dzieci, prezentację zdjęć dokumentujących całoroczną pracę, układy taneczne i małe etiudy teatralne oraz posłuchać utworów wykonanych na różnych instrumentach muzycznych. Nie zabrakło wesołych piosenek i gimnastyki w której z ochotą wzięli udział nawet zaproszeni goście. Radosnej atmosferze sprzyjał poczęstunek, którego główną atrakcją była na pewno czekoladowa fontanna.

Dzięki realizacji projektu „Witajcie w przedszkolnej bajce!” przedszkolaki uwierzyły we własne siły, nabrały pewności siebie i otworzyły się na otaczający je świat.

Tych sukcesów nie było by bez przekonania władz naszego miasta, że warto i trzeba inwestować w młode pokolenie, ponieważ: „człowiek to najlepsza inwestycja!”

Wszystkim, którzy realizowali projekt „Witajcie w przedszkolnej bajce!”, aktywnie w nim uczestniczyli oraz  przyczynili się do osiągnięcia zakładanych rezultatów, koordynatorzy składają serdeczne podziękowania.