Kampania „Niebieski Tydzień”

Plakat informacyjny

W dniach od 24 do 28 lutego Centrum Pomocy Socjalnej, wspólnie z Komendą Powiatową Policji, organizują kampanię społeczną pod nazwą „Niebieski Tydzień”. 

Kampania ma na celu uświadomienie społeczeństwu, że osoby, które padły ofiarą przestępstw nie mogą pozostać bez pomocy. To również akcja, która ma na celu ograniczenie zjawisk i zachowań budzących powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Łączy działania policji, administracji samorządowej, Kościoła oraz wszystkich zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ma również na celu zwiększenie realnego bezpieczeństwa, zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom oraz zbudowanie zaufania społeczeństwa do służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i utrzymania porządku publicznego.
Punkt poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, które chciałyby skorzystać z pomocy profesjonalistów, utworzony będzie w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wolności 21. Codziennie w godzinach 15.00 -17.00 dyżury pełnić będą pracownicy socjalni Centrum Pomocy Socjalnej i GOPS Sokołów Podlaskim, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji, pracownicy Urzędu Miasta – Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prawnicy, pracownicy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, członkowie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy oraz członkowie miejskiej komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych.
Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy i wsparcia zapraszamy.