XXVIII sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 lutego 2014 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Zapytania, interpelacje radnych.
 6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji nt. stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego.
 7. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2014.
 8. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad i zwolnień od tych opłat.
 9. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Sokołów Podlaski nieruchomości.
 10. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 11. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej RM.
 12. Przyjęcie protokołu XXV Sesji Rady Miejskiej.
 13. Przyjęcie protokołu XXVI Sesji Rady Miejskiej.
 14. Przyjęcie protokołu XXVII Sesji Rady Miejskiej.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie Sesji.