Projekt: PI – Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Plakat informacyjny

Projekt „PI – Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt skierowany jest do kobiet w wieku 18-67 lat, bez względu na status zawodowy i społeczny oraz pracodawców ze wszystkich sektorów zainteresowanych tematyką elastycznych form zatrudnienia oraz godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Na przełomie grudnia i stycznia rozpoczęła się faza rekrutacji – skierowana do kobiet oraz pracodawców.

Okres realizacji: 1 marca 2013 – 30 czerwca 2015

Obszar realizacji: województwo mazowieckie

Celem ogólnym projektu jest dostarczenie grupom użytkowników z woj. mazowieckiego produktu – modelu godzenia przez kobiety życia zawodowego z rodzinnym poprzez elastyczne formy zatrudnienia do końca czerwca 2015 r.

Tak opracowany produkt udostępniony będzie wszystkim podmiotom/instytucjom, tj. pracodawcom, instytucjom rynku pracy, organizacjom pozarządowym, jednostkom administracji publicznej oraz ich pracownikom z terenu województwa mazowieckiego.

Zastosowanie wypracowanego modelu umożliwi pracodawcy przełamywać postrzeganie kobiet jako pracowników drugiej kategorii, a elastyczne formy zatrudnienia jako dezorganizujące pracę. Pracownice będą korzystać z elastycznych form pracy umożliwiających aktywne życie rodzinne oraz realizację ambicji zawodowych. Dzięki wdrożeniu narzędzia będzie rosła aktywność zawodowa kobiet.

W osiągnięciu założonego celu projektu służyć będą następujące cele szczegółowe:

  • przygotowanie wstępnego produktu/modelu godzenia przez kobiety życia zawodowego z rodzinnym,
  • ocena adekwatności i przydatności produktu na regionalnym rynku pracy woj. mazowieckiego,
  • wypromowanie na regionalnym rynku pracy woj. mazowieckiego elastycznych form zatrudnienia,
  • wyposażenie regionalnych grup użytkowników w produkt – model godzenia przez kobiety życia zawodowego z rodzinnym.

Ich realizacja przewidziana jest na koniec czerwca 2015r.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu oraz korzystania z bezpłatnej internetowej giełdy pracy www.elastycznapraca.com, przeznaczonej dla kobiet, szczególnie tych przebywających na urlopach macierzyńskich/ rodzicielskich/ wychowawczych oraz dla pracodawców zainteresowanych elastycznymi formami zatrudnienia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „PI – Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego” realizowany jest przez Fundację „Fundusz Inicjatyw”. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Projekcie!