Pożegnanie Stacha

9 stycznia zmarł Stanisław Dąbrowski. Nasz kolega i przyjaciel z lat pierwszej Solidarności. Człowiek prawy, skromny i odważny. Patriota i państwowiec.

Jesienią pamiętnego 1980 roku włączył się w budowę struktur NSZZ „Solidarność” poświęcając związkowi, który zawsze rozumiał jako ruch niepodległościowy, czas, niepospolity intelekt i życie rodzinne.
Od pierwszych dni stanu wojennego w Jego domu drukowano podziemne wydawnictwa: broszury, gazety, ulotki. Kto pamięta ten czas potrafi sobie wyobrazić co za to groziło Jemu, sędziemu sądu wojewódzkiego i Jego rodzinie.
Później, po okrągłym stole, kiedy został posłem sejmu kontraktowego z oddaniem i pasją włączył się w tworzenie prawa i struktur pokomunistycznego państwa. Nie zapomniał, jak wielu to wtedy zrobiło, o solidarnościowych korzeniach. Wspierał działaczy „Solidarności” i komitetów obywatelskich z Sokołowa i Siedlec.
Zdobył autorytet i poważanie w środowisku sędziowskim. Cieszył się uznaniem Adama Strzembosza I Prezesa Sądu Najwyższego i wielu wybitnych prawników. Zawsze, już jako sędzia Sądu Najwyższego i jego I Prezes, utrzymywał więź i kontakty z nami, kolegami z lat 80. Pomagał jako prawnik i przyjaciel. Ujmująca była Jego skromność i niedbanie o zaszczyty i nagrody.
Żegnamy Cię Staszku. Będziemy o Tobie zawsze pamiętać.
Mirosław Andrzejewski
ks. Stanisław Falkowski
Zygmunt Goławski senior
Zygmunt Goławski junior
Kazimierz Kacprzak
Maciej Kublikowski
Mieczysław Łaba
Sławomir Musiej
Janusz Olewiński
Tomasz Olko
Bogdan Olszewski
Krzysztof Tchórzewski
Maciej Wąż
Wiesław Zajączkowski
Włodzimierz Zawadzki