XXVI Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 grudnia 2013r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXVI Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Zapytania, interpelacje radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym
 6. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Sokołów Podlaski nieruchomości
 7. Projekt uchwały RM w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokołowa Podlaskiego.
 8. Uchwalenie Budżetu Miasta na rok 2014.1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

  3. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.

  4. Głosowanie nad uchwałą budżetową.

 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie Sesji.