Prawa dziecka z harcerzami w Leśnej Krainie

Przedszkolaki na spotkaniu z harcerzami

„Bądź sobą – szukaj własnej drogi…” – słowa te wypowiedziane przez Janusza Korczaka, orędownika dzieci, przyświecały spotkaniu, które odbyło się 10. grudnia w Międzynarodowy Dzień Ochrony Praw Dziecka w Miejskim Przedszkolu nr 4 Leśna Kraina. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpisania Deklaracji Praw Człowieka.

Na zajęcia do Leśnej Krainy przybyli przyjaciele z Hufca ZHP Sokołów Podlaski im. Janusza Korczaka – harcerze z: 33 DH Avanti, 13 SDH Cichociemni, zuchy z 3 GZ Dzielne Plastusie i przedszkolna Gromada Zuchowa Mali Odkrywcy z Druhną Komendant Bożenną Hardej. Po powitaniu gości przez Panią Dyrektor Ewę Zakrzewską i odśpiewaniu hymnu przedszkola wszystkie dzieci obejrzały kolorowy pokaz multimedialny, zapoznając się ze swoimi prawami i organizacjami działającymi na rzecz wszystkich dzieci. Korzystając z prawa do rozwoju fizycznego zaśpiewały piosenkę „Gimnastyka przedszkolaka” ilustrując ją ruchem. Druhna Bożenna Hardej opowiedziała o Januszu Korczaku patronie sokołowskiego hufca, a harcerze po odśpiewaniu „Szarej lilijki”, przedstawili w scenkach pantomimicznych ilustrację wybranego „prawa dziecka”, które przedszkolaki wspaniale odgadywali. Następnie każda grupa przedszkolna wylosowała „prawo”, do którego wykonała techniką malarską cudowne, kolorowe plakaty.
Wspólna nauka, zabawa i radość, do których wszystkie dzieciaki mają prawo, trwałyby do rana, gdyby nie fakt, że każdy – czy to harcerz, zuch czy przedszkolak, oprócz praw posiada i swoje obowiązki.
Spotkanie to było również okazją do podpisania kolejnego projektu edukacyjnego realizowanego wspólnie z Hufcem ZHP Sokołów Podlaski a Miejskim Przedszkolem nr 4 Leśna Kraina, pod tytułem „Mały Obywatel”.