Spotkanie „Profilaktyka chorób onkologicznych”

Uczestnicy spotkania

„Profilaktyka chorób onkologicznych” to tytuł spotkania, które zostało zorganizowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sokołowie Podlaskim  w dniu 06.11.2013 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.

Celem spotkania było zwrócenie uwagi społeczeństwa – a zwłaszcza kobiet – na ważność wykonywania systematycznych badań profilaktycznych, gdyż pozwalają one na wczesne wykrycie zmian chorobowych a tym samym na wdrożenie leczenia ograniczającego straty zdrowotne  a niejednokrotnie ratujące życie kobiety.
W powiecie sokołowskim, na dzień 01.01.2013 na badania mammograficzne zgłosiło się 37,10% kobiet, zaś na badanie cytologiczne narządu rodnego zgłosiło się 33,86%. Jest to niski wskaźnik badań świadczący o braku świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie. O sukcesie będziemy mogli mówić wtedy, gdy przebadamy 70% populacji.
Spotkanie było jednym z działań podejmowanych przez Powiatowa Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Sokołowie Podlaskim, mającym uwrażliwić kobiety na fakt – jak wiele zależy od nas samych, aby jakość naszego życia była dobra.
Zagadnienia problemowe zostały przekazane przez specjalistów z instytucji współpracujących z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokołowie Podlaskim w ramach Populacyjnych Programów Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Byli to przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Pani Małgorzata Rejent i Pani Dorota Ołowska.
Odbiorcami omawianych zagadnień byli: pracownicy Starostwa Powiatowego, Urzędu Pracy, Urzędu Miasta, jednostek podległych burmistrzowi, a także pracownicy Inspekcji Sanitarnej.
Nad realizacją spotkania czuwały pracownice Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Sokołowie Podlaskim oraz pracownicy Wydziału Zdrowia  i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego.