Projekt „Własna firma ze wsparciem EFS III”

Plakat informacyjny

Fundacja Rozwoju rozpoczęła realizację projektu „Własna firma ze wsparciem EFS III”. Projekt kierowany jest do 70 osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego, które utraciły pracę w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, z przyczyn zakładu pracy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

Oferta w ramach projektu obejmuje poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe przekwalifikujące, poradnictwo psychologiczne, szkolenia z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 40 tys. zł dla uczestnika projektu, wsparcie pomostowe – środki finansowe w wysokości do 1 600,00 zł miesięcznie wypłacane przez 6 lub 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, materiały dydaktyczne oraz wyżywienie w trakcie szkoleń.

Projekt „Własna firma ze wsparciem EFS III” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Więcej informacji na temat projektu tutaj.