Szkolenie „Pozyskiwanie środków z wykorzystaniem m.in. akcji bezpośrednich”

Szkolenie dla organizacji pozarządowych jest elementem projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim”, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.

Odbędzie się w dniach 28-30 października w Węgrowie. Ogłoszenie o szkoleniu znajduje się na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej, dostępny jest również na stronie internetowej Fundacji. Zgłoszenia należy wysyłać na adres owes-s@frso.pl  do 20 października.

Szkolenie organizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

Formularz_zgłoszeniowy