Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie sądu

Wycinki prasowe

W związku z coraz częściej pojawiającymi się informacjami na temat likwidacji Zamiejscowego Wydziału Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim, Rada Miejska przedstawiła swoje stanowisko w sprawie planowanej restrukturyzacji:

 

 Stanowisko Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim

z dnia 10.10.2013r.

 

w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru likwidacji VIII Zamiejscowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich z siedzibą w Sokołowie Podlaskim

Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim wyraża sprzeciw wobec zamiaru likwidacji VIII Zamiejscowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich z siedzibą w Sokołowie Podlaskim oraz przeniesienia z dniem 1 stycznia 2014 roku wszystkich spraw prowadzonych przez VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Sokołowie Podlaskim do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Węgrowie.

ZOBACZ MATERIAŁ VIDEO W KURIERZE MAZOWIECKIM

Likwidacja VIII Zamiejscowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich spowoduje ograniczenie, a nawet pozbawienie podstawowego konstytucyjnego prawa do sądu mieszkańcom Miasta Sokołowa Podlaskiego i mieszkańcom  Powiatu Sokołowskiego, w tym także poprzez utrudnienie dostępu do sądu. Sprawy i postępowania prowadzone przez VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich dotyczą w szczególności mieszkańców z rodzin rozbitych, mających  trudną sytuację materialną i rodzinną, wymagającą ochrony przez organy państwowe. Sprawy rodzinne i nieletnich  są z reguły szczególnego charakteru, dotyczą ludzi pokrzywdzonych przez los lub znajdujących się w wyjątkowych sytuacjach życiowych. Osoby te najczęściej  nie posiadają odpowiednich środków finansowych na dojazdy do Węgrowa. Likwidacja Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sokołowie Podlaskim bardzo utrudni skuteczną i efektywną pracę socjalną na rzecz rodzin i środowisk potrzebujących pomocy ze strony Centrum Pomocy Socjalnej oraz fachowego wsparcia, między innymi ze strony kuratorów.

Reforma sądownictwa proponowana przez Rząd nie zakładała w żadnej mierze likwidacji sądów lub ich części tj. wydziałów.  Natomiast planowane do wdrożenia przez Prezesa Sądu Rejonowego w Węgrowie zmiany organizacyjne prowadzą de facto do  wzmocnienia Sądu Rejonowego w Węgrowie kosztem osłabienia Sądu w Sokołowie Podlaskim.

Zasadne są obawy, że takie postępowanie prowadzi, zdaniem Rady Miejskiej, do faktycznej likwidacji Sądu w Sokołowie Podlaskim.

Argumentacja Prezesa Sadu Rejonowego w Węgrowie, że zmiany te polepszą funkcjonowanie Sądu i przyniosą oszczędności jest tym bardziej nierozsądna, że sprawy rozpatrywane przez VIII Zamiejscowy Wydział Rodzinny i  Nieletnich dotyczą ludzi biednych i skrzywdzonych przez określone sytuacje rodzinne. Problemy rodzinne i nieletnich wymagają zazwyczaj pilnej reakcji sądu i decyzyjności, gdyż dotyczą żywotnych interesów ludzi. Umiejscowienie wszystkich spraw rodzinnych i nieletnich z Powiatu Sokołowskiego i Węgrowskiego w jednym wydziale nie będzie służyło niezwłocznemu rozpatrywaniu spraw ani też szybkiej decyzyjności sądu.

W związku z powyższym Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim domaga się natychmiastowego zaniechania czynności likwidacyjnych i pozostawienia VIII Zamiejscowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sokołowie Podlaskim.

 

Do wiadomości:

1.    Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej  Polskiej

2.    Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach

3.    Prezes Sądu Rejonowego w Węgrowie

4.    Senator Waldemar Kraska

5.    Poseł Krzysztof Tchórzewski

6.    Poseł Marek Sawicki

7.    Poseł Czesław Mroczek

8.    Posłanka Stanisława Prządka

 

 

Źródło prasowe: Tygodnik Siedlecki (6 października 2013r.)