„Sprzątanie świata 2013” zakończone

Dzieci podczas akcji

Zakończyła się zaplanowana na 20 – 22 września XX akcja „Sprzątanie Świata Polska 2013”.

W tegorocznej edycji pod hasłem  ODKRYWAMY CZYSTĄ POLSKĘ” wzięło udział 20 jednostek, w tym 11 szkół, 7 przedszkoli, Hufiec ZHP oraz Środowiskowy dom Samopomocy. Akcję zorganizowano we współpracy z Fundacją „Nasza Ziemia”. Jak co roku akcję wspierało Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno Komunalnych Sp. z o.o poprzez udostępnienie kontenerów oraz bezpłatny odbiór zebranych odpadów.

Lista uczestników akcji XIX akcji „Sprzątanie Świata 2013”

•    Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. Kościuszki 31

•    Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Bosko 3

•    Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Węgrowska 22

•    Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. 8-go sierp.1D

•    Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek

•    Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Polna 8

•    Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Węgrowska 22

•    Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Kupientyńska 15

•    Zespół Szkół Specjalnych, ul. Piłsudskiego 4

•    Gimnazjum Nr 1, ul. M.C. Skłodowskiej 16

•    Gimnazjum Nr 2, ul. Repkowska 3

•    Gimnazjum Salezjańskie, ul. Bosko 1

•    Liceum Ogólnokształcące, ul. Sadowa 11

•    Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące, ul. Bosko 1

•    Zespół Szkół Nr 1, ul. M.C. Skłodowskiej 24

•    Zespół Szkół Nr 2, ul. Oleksiaka Wichury 3

•    ZHP-Hufiec w Sokołowie Podlaskim, ul. Kościuszki 11

•    Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Kosowska 83

– Niepubliczne Przedszkole „Chatka Puchatka” ul. Wojska Polskiego 48

– Niepubliczne Przedszkole „Akademia Puchatka”, ul. Długa 22a

Wszystkim uczestnikom tegorocznej akcji oraz PUIK w Sokołowie Podlaskim serdecznie dziękujemy.