Nowy samochód dla OSP „Cukrownia”

Posiadający niezbędne wyposażenie do pełnienia funkcji ratowniczo-gaśniczych, fabrycznie nowy ciężki samochód stał się własnością Ochotniczej Straży Pożarnej „Cukrownia”. 

O dofinansowanie projektu na zakup sprzętu dla jednostki Miasto ubiegało się od marca, jednak pozytywną decyzję z WFOŚiGW otrzymało w lipcu. Celem projektu był wzrost bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia mieszkańców miasta i powiatu na wypadek powodzi, awarii i pożarów. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 783 000 zł. Miasto na ten cel przeznaczyło 187 250 zł., pozostałe środki pochodziły ze źródeł zewnętrznych.

Będący obecnie na wyposażeniu samochód ograniczał możliwości operacyjne jednostki. Dla działań ratowniczych i gaśniczych, wymagających natychmiastowej akcji, posiadanie nowego sprzętu stało się wręcz niezbędne.

 

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 195.750,00 zł.