Dzień Edukacji Narodowej w Urzędzie Miasta

Spotkanie Burmistrza z nauczycielami

14 października odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta z nauczycielami zatrudnionymi w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto.

Na spotkanie zaproszonych zostało 10 nauczycieli, którym nagrodę za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą wręczył Burmistrz Miasta. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!