Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 2014

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski przedstawia do konsultacji społecznych „Program współpracy Miasta Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014”.

Organizacje działające na terenie miasta proszone są o zapoznanie się z projektem. Propozycje poprawek można nadsyłać pocztą elektroniczną na adres promocja@sokolowpodl.pl do 4 października 2013r.

Konsultacje w formie spotkania odbędą się w piątek, 4 października 2013r., o godz. 12:00 na sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta. Podczas spotkania, na które zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji, wybrani zostaną członkowie organizacji, którzy będą wchodzić w skład komisji konkursowych. Na spotkaniu będzie można również zgłosić swoje uwagi do programu.