Jubileusz XX-lecia Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego

Dyrektor szkoły

W sobotę, 28 września, obchodzone było XX-lecie SLO w Sokołowie Podlaskim. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12.00 mszą świętą, której przewodniczył Ks. Biskup Antoni Dydycz.

Homilię wygłosił Ksiądz Inspektor dr Andrzej Wujek. O 13.30 w Auli budynku SLO odbyła się druga część uroczystości. Po powitaniu gości wykład na temat „Systemu Prewencyjnego Księdza Bosco wczoraj i dziś” wygłosił Ks. dr Jan Niewęgłowski.

Kolejnym punktem programu było przyznanie medali okolicznościowych, a następnie głos oddano zaproszonym gościom. Po części artystycznej na gości i Absolwentów czekał poczęstunek. O godzinie 17.00 odbyła się zabawa Jubileuszowa dla Absolwentów i Nauczycieli.