Nagłówki

Spotkanie inaugurujące Program „Sokołowska Rodzina 3+”

Burmistrz Bogusław Karakula

28 sierpnia o godzinie 14.30 na sali widowiskowej Sokołowskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie w związku z rozpoczynającym się od września Programem „Sokołowska Rodzina 3+”.

120 rodzin uczestniczących w Programie „Sokołowska Rodzina 3+” oraz 24 podpisane umowy partnerskie to dotychczasowy bilans rozpoczynającego się we wrześniu programu dla rodzin wielodzietnych i zastępczych, wprowadzanego z inicjatywy Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski, Bogusława Karakuli. Jednak zainteresowanych uczestnictwem w programie jest więcej, zarówno wśród mieszkańców miasta, jak i potencjalnych partnerów. Wciąż wpływają wnioski od rodzin, do których skierowany jest program oraz padają propozycje współpracy ze strony lokalnych przedsiębiorców.

W środowym spotkaniu brały udział rodziny wielodzietne, posiadające 3 lub więcej dzieci, członkowie rodzin zastępczych, sprawujących opiekę przynajmniej nad jednym dzieckiem oraz osoby samotnie wychowujące co najmniej 3 dzieci. Łącznie Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski rozdał 612 kart. Również każdy z partnerów programu otrzymał zestaw naklejek i plakatów z logo programu.

Karty otrzymały rodziny, których wnioski o przystąpienie do programu zostały pozytywnie rozpatrzone, a także które złożyły komplet dokumentów potrzebnych do wniosku, tzn. zaświadczenie ze szkoły/ uczelni bądź ksero legitymacji szkolnej/ studenckiej w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia bądź postanowienie sądu potwierdzające sprawowanie opieki nad dzieckiem (rodziny zastępcze). Jeśli rodzina posiada dzieci niepełnoletnie – wówczas żadne dodatkowe dokumenty nie są wymagane.

Karty wydawane są jednocześnie dla całej rodziny. Maksymalny okres, na jaki rodzina może otrzymać kartę, wynosi dwa lata. W niektórych przypadkach data ważności karty jest krótsza (do osiągnięcia pełnoletniości przez dziecko bądź zależna od toku studiów dziecka). Jeśli po wyznaczonej dacie ważności karty dziecko kontynuuje naukę – wówczas należy złożyć wniosek o wydanie karty wraz z potrzebnymi dokumentami potwierdzającymi dalszą edukację.

W związku z tym, że rozpoczyna się rok szkolny, a przede wszystkim akademicki, liczba rodzin uczestniczących w programie na pewno się zwiększy, gdyż zainteresowanie programem wśród mieszkańców miasta jest duże. Również lista partnerów programu nie jest jeszcze ostateczna.