List otwarty Burmistrza Miasta w sprawie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski wystąpił z listem otwartym do Przewodniczącego Zarządu Powiatu Sokołowskiego, Pana Leszka Iwaniuka, o następującej treści:

 

 

Sokołów Podlaski, 2013.08.06

                                                                                                                      Pan Leszek Iwaniuk
                                                                                                                      Przewodniczący Zarządu
                                                                                                                      Powiatu Sokołowskiego

List otwarty

Jestem oburzony faktem pozbawienia mieszkańców Sokołowa Podlaskiego Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Pochopne i nierozważne decyzje sokołowskiego SP ZOZ narażają zdrowie i życie ludzi potrzebujących nagłej pomocy. Od 1 sierpnia nasz powiat, jako jedyny w całym województwie nie ma opieki zdrowotnej w godzinach 18.00 – 8.00 rano oraz w soboty, niedziele i wszystkie inne dni wolne od pracy. To skandal!

Odsyłanie pacjentów do Węgrowa czy Siedlec jest karygodne. Taka sytuacja jest oburzająca tym bardziej, że w lipcu sokołowski ZOZ otrzymał Certyfikat ISO za jakość usług. Dziś, gdy pacjenci w nagłych przypadkach zmuszeni są jechać po pomoc kilkadziesiąt kilometrów, certyfikat ten jest niezasłużony. Podstawowym obowiązkiem sokołowskiego SP ZOZ winno być ratowanie zdrowia i życia pacjentów. A nie odsyłanie ich do innych powiatów.

Aby pomóc sokołowskiemu SP ZOZ chciałem umorzyć część długu, jaki winien on jest samorządowi miejskiemu z tytułu zaległych podatków. Jednak pozbawienie mieszkańców Sokołowa Podlaskiego pełnej opieki lekarskiej zmusza mnie do zawieszenia tej decyzji. Jeżeli SP ZOZ nadal zabiega o umorzenie długu, musi jak najszybciej przywrócić Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną w Sokołowie Podlaskim.

Apeluję do władz Powiatu Sokołowskiego, jako organu nadzorującego ZOZ o wyjaśnienie sytuacji, oraz o wyciągnięcie wniosków wobec winnych. Przede wszystkim uczulam na przywrócenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Jest to sprawa priorytetowa i pilna. Ponad 57 tyś. osób z miasta i powiatu zostało pozbawionych należnej im pomocy lekarskiej. To godzi w poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz naraża na utratę zdrowia i życia.

W sprawie tej pisałem do Pana jeszcze w lipcu, prosząc o szybką reakcję. Dziś ten sam apel przesyłam w formie otwartej. Konieczne są szybkie i zdecydowane działania.

 

                                                                                                                   Bogusław Karakula

                                                                                                                   Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski