Zniżka dla uczestników Programu „Sokołowska Rodzina 3+”

Na sesji 27 czerwca Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim, na podstawie konsultacji społecznych, uchwaliła zniżkę w opłacie za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 50% opłaty dla nieruchomości zamieszkanych przez mieszkańców uprawnionych do korzystania z Programu „Sokołowska Rodzina 3+”.

By skorzystać ze zniżki właściciel nieruchomości powinien przedłożyć w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sokołów Podlaski kartę „Sokołowska Rodzina 3+”. Opłata zostanie obniżona od pierwszego pełnego kwartału następującego po przedłożeniu dokumentów potwierdzających uprawnienia do zniżki, przy czym konieczne jest zadeklarowanie przez właściciela nieruchomości selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

Jednocześnie przypominamy o możliwości składania wniosków o wydanie karty „Sokołowska Rodzina 3+” wszystkim rodzinom wielodzietnym i zastępczym zameldowanym na terenie miasta Sokołów Podlaski.

Zachęcamy i zapraszamy wszystkie jednostki prowadzące działalność gospodarczą, instytucje i jednostki publiczne, stowarzyszenia oraz kluby sportowe do współpracy i partnerstwa w Programie „Sokołowska Rodzina 3+”.