Pozyskujemy partnerów i uczestników do Programu „Sokołowska Rodzina 3+”

W Urzędzie Miasta dostępne są już wnioski o wydanie karty „Sokołowska Rodzina 3+”. Głównymi celami programu jest wspieranie rodzin wielodzietnych i zastępczych, poprawa warunków ich życia, zwiększenie szans rozwojowych oraz życiowych dzieci i młodzieży z omawianych rodzin.

Program ma na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych oraz promowanie rodziny zastępczej jako najbardziej przyjaznego i naturalnego środowiska wychowania dzieci i młodzieży pozbawionych możliwości przebywania w rodzinie biologicznej.

Program „Sokołowska Rodzina 3+” ma być realizowany poprzez system zniżek udzielanych beneficjentom, dlatego poszukujemy partnerów zainteresowanych włączeniem się w promocję programu. Do współpracy zapraszamy wszystkie instytucje i jednostki publiczne, stowarzyszenia, kluby sportowe oraz jednostki prowadzące działalność gospodarczą.