Prosto z sesji

Na sesji w dniu 21 maja 2013 Rada Miejska jednogłośnie udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu oraz realizacji zadań w 2012 roku. Zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe. Podjęto też kilka inny ważnych uchwał:

  • Jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie Programu „Sokołowska Rodzina 3+”, będącego elementem polityki społecznej realizowanej przez Miasto Sokołów Podlaski.
  • Rada Miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu Miasta Sokołów Podlaski do Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski. Miasto reprezentować ma Sekretarz Miasta, Maria Truszkowska.
  • Rada Miejska wyraziła zgodę na nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 14,6152 ha. Grunty mają być przejęte na powiększenie zasobów, przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego.