Sokołowska Rodzina 3+ i konkurs na logo programu

Z inicjatywy Burmistrza Miasta podjęte zostały prace nad sokołowskim programem dla rodzin wielodzietnych. Obejmie on wszystkie rodziny z trojgiem lub więcej dzieci, niezależnie od ich statusu materialnego. Jest takich w naszym mieście około 150.

Rodziny, które przystąpią do programu, otrzymają kartę uprawniającą do zniżek przy korzystaniu z obiektów będących własnością miasta, jak Sokołowski Ośrodek Kultury, kino czy basen. Zaproszenie do współpracy otrzymają sokołowscy przedsiębiorcy. Duża rodzina to duże zakupy, co stwarza możliwość zastosowania rabatów na towary i usługi dla uczestników programu.

Zaprojektuj logo programu!

Ogłaszamy konkurs na logo programu „Sokołowska Rodzina 3+”. Prace konkursowe można przysyłać pocztą elektroniczną na adres promocja@sokolowpodl.pl lub dostarczać osobiście do Urzędu Miasta, pokój nr 119, do 12 maja 2013. Do pracy należy dołączyć dane kontaktowe autora. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagrody Burmistrza Miasta i wyróżnień nastąpi 25 maja, na koncercie finałowym XII Europejskich Nadbużańskich Spotkań Folklorystycznych – Podlasie – 500 lat.