Stop wypalaniu traw!

Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego, mając na uwadze zbliżający się okres wiosenny, pragnie zwrócić uwagę na problem wypalania traw i związane z nim zagrożenie pożarowe.

Wbrew powszechnym opiniom wypalanie traw prowadzi do wyjaławiania gleby, zostaje zahamowany bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu do powietrza. Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt, a także niszczone są ich miejsca lęgowe. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych, będących truciznami zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. Do rozprzestrzeniania się ognia przyczyniają się także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. CO ROKU W POŻARACH WYWOŁANYCH WYPALANIEM TRAW GINĄ LUDZIE, W TYM PODPALACZE, PRZYPADKOWE OSOBY ORAZ STRAŻACY!!!

Przepisy prawa zabraniają wypalania traw, o czym mówi art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  /Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm./, „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Wypalanie traw z naruszeniem w/w przepisu, zgodnie z art. 131 ustawy o ochronie przyrody, jest wykroczeniem zagrożonym grzywną (nawet do 5 tys. zł. – zgodnie z art. 24 § 1 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń /Dz. U. z 1971 r. nr 12, poz. 114 z późn. zm./), a w skrajnych przypadkach przestępstwem zagrożonym pozbawieniem wolności (do 10 lat – zgodnie z art. 163 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny /Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 533/).