Rokowania na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wyspiańskiego

Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego zaprasza do udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny Nr 2 o pow. użytkowej 38,10 m2, położony w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wyspiańskiego 4 wraz z udziałem 3950/345864 części prawa własności działki Nr 1866/1 o powierzchni 2738 m2.

Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 1,40 m2.
Na nieruchomość założona jest księga wieczysta KW Nr SI1P/00028522/5.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 78 000 zł i stanowi ona minimalną cenę za jaką można zbyć nieruchomość. Cena wywoławcza zawiera: cenę lokalu oraz cenę ułamkowej części gruntu przynależnej do lokalu.
Cena nieruchomości wg wykazu – 84 000 zł.
W/w nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zostały ogłoszone przetargi:
  • pierwszy przetarg w dniu 13.08.2012, zakończony wynikiem negatywnym
  • drugi przetarg w dniu 26.11.2012, zakończony wynikiem negatywnym
  • rokowania w dniu 18.02.2013 zakończone wynikiem negatywnym
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach wyłącznie na druku ofert przygotowanym przez organizatora z dołączoną kopią dowodu wpłaty zaliczki należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania – lokal ul. Wyspiańskiego 4/2” w Kancelarii ogólnej Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 21 w terminie do dnia 28.03.2013 (Druk zgłoszenia udziału w rokowaniach do pobrania w pok. nr 37 Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 21).
Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłacenie gotówką zaliczki w wysokości 10 000 zł w kasie Urzędu Miasta w Sokołowie do dnia 28.03.2013r. do godz.15.00.
Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który zostanie ustalony jako nabywca nieruchomości zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który został ustalony jako nabywca nieruchomości od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez Burmistrza Miasta.
Rokowania odbędą się w dniu 3.04.2013r. o godz.10.30 w małej sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim ul.Wolności 21.
Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu oraz dodatkowe informacje w przedmiocie rokowań można uzyskać w Urzędzie Miasta w Sokołowie Podlaskim pokój nr 37 oraz pod nr tel. 7817526.