„Lokalny ekorozwój” – debata w LO

Uczestnicy debaty

Wiosna nadchodzi wielkimi krokami. To świetny czas na zainteresowanie się lokalnym ekorozwojem. 

W ramach przygotowań do XIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży uczniowie I LO im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sokołowie Podlaskim, 14 marca br., zorganizowali debatę „Lokalny ekorozwój”. Służyła ona wyłonieniu uczestników XIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Gośćmi debaty byli: Waldemar Kraska – Senator RP, Krzysztof Borkowski – Poseł na Sejm RP, Andrzej Minarczuk – Przewodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego, Tadeusz Mróz – członek Rady Powiatu, Zofia Błońska – Kierownik Wydziału Infrastruktury Środowiska i Budownictwa, Szymon Leśniczuk – pracownik wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Marcin Celiński – Dyrektor I Liceum, Monika Ługowska – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i Agata Mosiej – opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowie: Andrzej Krasnodębski, Jacek Banasiuk, Robert Filipek, Przemysław Tomczak, Bartosz Abramczuk, Piotr Stasiuk, Łukasz Łokieć, Sylwia Kamińska, Bartłomiej Tomczuk.

W ramach debaty poruszono kwestie: biogazowi, farm wiatrowych, ustawy „śmieciowej” oraz ekologii w szkole.
Debata „Lokalny ekorozwój” miała na celu: rozpowszechnienie wśród młodych ludzi wiedzy o możliwościach podejmowania działań społecznych w szkole i społeczności lokalnej w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju; zidentyfikowanie liderów społecznych – osób o największym potencjale działania i realizowania kreatywnych projektów społecznych; umożliwienie młodym ludziom podjęcia dyskusji o możliwościach wpływania na środowisko w swoim najbliższym otoczeniu.
Marcin Celiński cieszy się, że młodzież nie koncentruje się tylko na nauce, ale chce podejmować ważne społecznie tematy.
Patronat nad projektem objęła Kancelaria Sejmu w porozumieniu z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.