Wymiana pokryć dachowych z eternitu na terenie miasta w 2013 r.

Informujemy, że do 18 lutego 2013 r. w tut. Urzędzie Miasta trwa przyjmowanie wniosków na zadanie „Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych na terenie miasta Sokołów Podlaski”.

Zadanie polega na udzieleniu pomocy osobom fizycznym, które zdecydowały się na wymianę pokrycia dachowego wykonanego z eternitu lub na usunięcie eternitu pochodzącego z wcześniejszych prac demontażowych. Pomocą objęte jest wyłącznie zdjęcie, transport i utylizacja wyrobów azbestowych.

Jednocześnie informujemy, że po tym terminie przyjmowane będą wnioski mieszkańców na rok przyszły.