Wzrost stężeń zanieczyszczeń w powietrzu

W związku ze wzrostem stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, występującym w okresie grzewczym i spowodowanym w dużej mierze przez spalanie odpadów, informujemy mieszkańców miasta Sokołowa Podlaskiego, że w piecach domowych oraz na terenie nieruchomości obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów.

Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale także z troską o zdrowie i życie mieszkańców. Spalanie odpadów w nieprzystosowanych do tego celu urządzeniach oraz w niekontrolowanych warunkach powoduje znaczne pogorszenie się jakości powietrza w mieście, a w szczególności na obszarach zabudowy jednorodzinnej. Pamiętajmy, że spalanie tworzyw sztucznych, gum, zanieczyszczonego impregnatami i innymi powłokami ochronnymi drewna oraz innych substancji palnych powoduje wytwarzanie silnie trujących związków w postaci dioksyn, furanów czy też metali ciężkich, mogących powodować wiele ciężkich chorób.
O zakazie spalania odpadów w nieprzystosowanych do tego celu urządzeniach mówi art. 44 ust. 1 ustawy o odpadach /Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1248 j. t./. Spalanie odpadów z naruszeniem w/w przepisu jest wykroczeniem zagrożonym grzywną, a w skrajnych przypadkach może być nawet przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności (art. 71 ustawy o odpadach).

Z uwagi na powyższe pracownicy Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim, na podstawie art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm./, będą przeprowadzać kontrolę palenisk domowych, zwłaszcza w tych budynkach, z których wydostający się dym z komina może wskazywać na spalanie odpadów. Osoby przyłapane na spalaniu odpadów powinny się liczyć z surowymi sankcjami.