Spotkanie z żołnierzami AK

Program spotkania

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski Bogusław Karakula, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim Waldemar Hardej oraz Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej mają zaszczy zaprosić na Spotkanie z Żołnierzami Armii Krajowej z Kresów Wschodnich, dawnych ziem RP, które odbędzie się 27 stycznia 2013.

W programie:
  • godz. 12:00 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej, przemówienia okolicznościowe – Skwer Najświętszej Marii Panny w Sokołowie Podlaskim
  • godz. 13:00 – Uroczystość w Sokołowskim Ośrodku Kultury: wystąpienie Pana Mecenasa Andrzeja Siedleckiego – Prezesa Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, prezentacja filmu dokumentalnego „Pani Weronika i jej chłopcy” w reżyserii Artura Pilarczyka, wystąpienia Bohaterów filmu

Więcej informacji na stronie www.armiakrajowa-lagiernicy.pl

Film opowiada o kpt. Armii Krajowej Pani Weronice Sebastianowicz oraz żołnierzach Lidy i Grodzieńszczyzny. Pani Weronika zaprzysiężona została w 1944 roku, do 1951 roku walczyła w oddziałach poakowskich Obwodu Wołkowysk. Aresztowana 7 kwietnia 1951 wraz z matką i ojcem. Skazana na 25 lat łagru, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich oraz konfiskatę całego majątku. W łagrach Workuty spędziła ponad 4 lata. Podczas pobytu w łagrze poległ jej brat Antoni Oleszkiewicz pseudonim „Iwan”, który był zastępcą komendanta oddziału II konspiracji o krypt. „Reduta” na terenie Wołkowyska i Grodzieńszczyzny. W 1952 r. w powiecie Wołkowysk wraz ze swoim komendantem Alfonsem Kopaczem ps. „Wróbel” został zdradzony i otoczony przez obławę wojsk NKWD w okolicach swojej rodzinnej miejscowości Pacewicze. W nierównej bitwie z ogromnymi siłami wroga został ranny, a następnie popełnił samobójstwo nie dając się wziąć do niewoli.
Film dokumentalny „Pani Weronika i jej chłopcy” w reżyserii A. Pilarczyka to film o niezwykłej kobiecie, polskiej patriotce, żołnierzu AK, łagierniczce, Pani kapitan Weronice Sebastianowicz i jej kombatanckich kolegach, którymi kieruje.  Wszyscy są członkami Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi. Nasza bohaterka pochodzi z Kresów Wschodnich z terenu Wołkowyska. Obecnie mieszka koło Grodna, w Skidlu, jest charyzmatycznym Prezesem Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi. Film przedstawia losy bohaterki i jej współczesne życie w otoczeniu jej chłopców.